Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty na zakup systemu do badania metodą termograficzną na potrzeby NDT

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT
20 września 2021

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na zakup systemu do badania metodą termograficzną o ściśle określonych parametrach technicznych.

Informujemy, że:
-zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
-postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
-przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.

LS Technics Sp. z o.o.
ul. J. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 
NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zakup systemu do badania metodą termograficzną, który będzie zgodny z poniższymi warunkami technicznymi:

1.Fabrycznie nowa, nieużywana kamera termowizyjna:

- Rozdzielczość detektora: 640 x 480 pikseli

-Tryb UltraMax pozwalający na 4-krotne zwiększenie rozdzielczości,

-Czułość termiczna:<0,03°C przy 30°C,

- Zakres pomiarowy: -20°C do +1500°C w podzakresach: -20°C

do 120°C, 0°C do 650°C, 300°C do 1500°C,

- Dokładność pomiaru ±2°C lub ±2%, Zoom: ciągły, cyfrowy 1-4x

-Zapis danych na karcie SD 8 GB, Wyświetlacz LCD: przekątna 4` kolorowy, dotykowy, z zabezpieczeniem Dragontrail,

-  Możliwość rejestracji filmów termowizyjnych w formacie ,mpeg na kartę pamięci,

2. Pirometr z termoparą typu K:

-Dokładność: –30 to –10°C (–22 to +14°F): ±3,0°C

(±5,4°F), –10 to <0°C (14 to <32°F): ±2,0°C (±3,6°F), 0–650°C (32–1202°F): ±1,0°C (±1,8°F)

or ±1,0%,

3. Sonda temp. powierzchniowa 125mm typ K

4. MONITOR przemysłowy (zasilany akumulatorem) o podwyższonej odporności na uszkodzenia

- Przekątna ekranu 7.02”

- Rozdzielczość 1920×1200

- Wejście HDMI

5. Uchwyt z ramieniem przegubowym z płytkami mocującymi na gwint

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 
Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie 20.09.2021 r. do godz. 13:00

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Ewa Okrutniak, , tel.: 600906158

e-mail: e.okrutniak@lst.aero

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
 
Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii danych osobowych