Wróć
Archiwalne postępowania
Zapytanie ofertowe nr 01/03/2022 w sprawie sporządzenia projektu wielobranżowego dotyczącego powierzchni biurowej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 45 D przeznaczonej na potrzeby biura Spółki.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
18 marca 2022

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2022
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w sprawie sporządzenia projektu wielobranżowego dotyczącego powierzchni biurowej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 45 D przeznaczonej na potrzeby biura Spółki.

Informujemy, że:

  • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru złożonej oferty;
  • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru Wykonawcy, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.;
  • przekazanie jakichkolwiek własnych danych osobowych stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez LS Technics Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego postępowania.


Składający zapytanie ofertowe:

LS Technics Sp. z o.o.
ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229, kapitał zakładowy 15 813 840,00 zł 

NIP 6451002139
tel./fax: (32) 284-50-85, 
e-mail: office@lst.aero

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

LS Technics Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  wykonanie pełnego projektu branżowego wraz z aranżacją dla powierzchni biurowej w budynku Aeropark w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 45 D, na potrzeby  biura Spółki w Warszawie, spełniającego poniższe wymogi:

A. Projekt powinien zawierać uzgodniony nowy układ funkcjonalny powierzchni biurowej wraz z odpowiednim dostosowaniem istniejącej infrastruktury w pełnym zakresie. 
B. Projekt dotyczy powierzchni około 180m2, która ma być podzielona w następujący sposób:
a) Biuro Korporacyjne (4 osoby)
- gabinet dla 1 osoby – ok. 11m2 
- pokój dla 3 osób – ok 30 m2 
b) Biuro ds. Zakupów i Inwestycji (3 osoby)
- gabinet dla 1 osoby – ok. 11m2 
- pokój dla 2 osób – ok. 18 m2
c) Biuro ds. Komunikacji i Marketingu (3 osoby)
- pokój dla 3 osób – ok 30 m2
d) Biuro ds. Handlowych (2 osoby)
- pokój dla 2 osób – ok. 15 m2 
e) Biuro ds. Controllingu (1 osoba)
- gabinet dla 1 osoby – ok. 11m2
f) Sala konferencyjna
- dla 8 osób – ok. 35m2
g) Gabinet dla Prezesa
- gabinet dla 1 osoby – ok. 11m2
h) Stanowisko odbioru poczty w ramach otwartej przestrzeni biurowej
C. Inwentaryzacja architektoniczna lokalu
D. Projekt koncepcyjny lokalu z uwzględniłem układu funkcjonalnego przygotowanego przez Zamawiającego  w tym:
a) Przygotowanie wizualizacji  wybranych stref   (np: gabinet Prezesa, sala konferencyjna)
b) Wybór  kolorystyki oraz propozycje materiałowe (wykładziny, okładziny ścian, oświetlenie itp.).
E. Projekt  budowlano – wykonawczy wielobranżowy  wraz z uzgodnieniami   zawierający ślepy kosztorys prac: 
1. Projekt architektoniczny 
1.1 Zestawienie powierzchni 
1.2 Specyfikacja i lista materiałów
1.3  Projekt aranżacyjny zawierający układ mebli 
1.4 Rzut ścianek działowych 
1.5 Rzut posadzek 
1.6 Rzut sufitu 
1.7 Przekroje wraz z rozwinięciem ścian 
1.8 Wytyczne dla rozmieszczenia instalacji elektrycznych i
1.9 Projekt oświetlenia 
2. Specyfikacja wyposażenia biura 
2.1 Dobór wyposażenia gotowego np. oświetlenia 
2.2 Projekty techniczne wyposażenia wykonywanego na zamówienie  
2.3 Zestawienie wyposażenia wraz ze specyfikacją ilości 
3. Projekt konstrukcyjny – o ile będzie wymagany 
4. Projekt Instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
4.1  Opis techniczny 
4.2 Oznaczenia 
4.3 Rzut instalacji oświetleniowej 
4.4 Rzut instalacji siłowej 
4.5 Plan instalacji teletechnicznych 
4.6 Plan tras kablowych 
4.7 Schemat rozdzielnicy głównej 
4.8  Tablica sterowania oświetleniem TSO
4.9 Schemat instalacja oświetlenia 
4.10 Schemat instalacji teletechnicznych  
5. Ślepy kosztorys prac 
6. Kosztorys inwestorski 
7. Uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami bhp, ppoż, sanepid
 
Prosimy o przedstawienie ceny za poszczególne elementy zawarte w punktach powyżej oraz łącznej ceny  netto. 

2. Miejsce, termin i sposób złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Przed złożeniem oferty konieczne jest obycie spotkania z Zamawiającym oraz wizji lokalnej projektowanej powierzchni.
 
Wizje lokalne możliwe są w dniach 10-11.03.2022 r. po uprzednim kontakcie telefonicznym z Łukaszem Calińskim pod numerem telefonu 538 622 173 .

Oferty należy przesłać na adres e-mail: purchasing@lst.aero, w terminie do 18.03.2021 r. do godz. 16:00.

3. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

a) W sprawie przedmiotu zapytania ofertowego:
Łukasz Caliński l.calinski@lst.aero tel. 538 622 173

b) Pytania dotyczące samego postępowania:
Katarzyna Skowronek purchasing@lst.aero , k.skowronek@lst.aero  tel. 887 834 819

4. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe określa załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe) oraz punkt 2 lit C, D, E niniejszego zapytania.

Pliki
  • Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych
  • Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w kwestii poufności
  • Oświadczenie potencjalnego wykonawcy w sprawie danych osobowych