Wróć
Siedziba
01

Kontakt

ADRES KORESPONDENCYJNY
LS Technics sp. z o.o.
ul. Centralna 5
42-625 Pyrzowice

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152229,
NIP 645-10-02-139.
Wysokość kapitału zakładowego 15.813.840,00PLN

02

NAPISZ DO NAS

01
Twoje
dane
02
Twoja
wiadomość
Załącz plik