Wróć
KURS
KURS
Human factor (refresh)
Język
English
Price
120zł (25€)
Czas trwania
120min

Celem tego szkolenia odświeżającego, wymaganego m.in. przez przepisy PART 145.A.30, jest przede wszystkim zapewnienie, że personel rozumie pojęcia dotyczące kwestii czynnika ludzkiego.

Nasz kurs odświeżający Human Factor jest odpowiedni dla tych, którzy wcześniej przeszli szkolenie wstępne Human Factor. Kurs poprowadzi Cię przez wszystkie wymagane tematy.

Szkolenie to jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi szkolenia uzupełniającego w zakresie odpowiedniej wiedzy technicznej, zgodnie z wymaganiami EASA 145.A.35(d) i powiązanego załącznika AMC.

Kurs obejmie następujące tematy:
Ogólne informacje o czynniku ludzkim
Ludzki błąd
Wydajność człowieka i ograniczenia
Program Czynnika Ludzkiego
Wypadki konserwacyjne i błędy konserwacyjne

Po pomyślnym zakończeniu generowany jest certyfikat ukończenia.

Szkolenie zakończone jest TESTEM.

Fill in the form

Language version*

Training stage*

Certificate*