Wróć
KURS
KURS
Fuel Tank Safety 1&2 (refresh)
Język
English
Price
120zł (25€)
Czas trwania
120min

Dla kogo:
Faza 1
: personel ds. jakości i zarządzania (zgodnie z ED 2009/006/R i ED 2009/007/R), zaangażowany w obsługę techniczną lub ciągłą zdatność do lotu systemów paliwowych i statków powietrznych, na które mają wpływ te wymagania regulacyjne.
Faza 2: wykwalifikowany personel odpowiedzialny za ciągłą zdatność do lotu statków powietrznych i systemów paliwowych, na które mają wpływ te wymagania regulacyjne (zgodnie z ED 2009/006/R i ED 2009/007/R).

Szkolenie FTS Faza 1 & 2 przeznaczone jest dla:
Organizacji PART-145:

Personel zatwierdzonej organizacji obsługi technicznej Part 145 zobowiązany do planowania, wykonywania, nadzorowania, kontroli i certyfikacji obsługi technicznej statku powietrznego i elementów układu paliwowego;
Organizacji Part-M/G (CAMO):
Personel organizacji określonej w części M sekcja A podsekcja G zaangażowany w zarządzanie i przegląd ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych

Szkolenie FTS zostało opracowane zgodnie z:
1. Wymagania części M: dodatek XII do AMC.A.706(f) i M.B.102(c)
2. Wymagania części 145: dodatek IV do AMC 145.A.30(e) i 145.B.10(3)
 

Szkolenie to jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi szkolenia uzupełniającego w zakresie odpowiedniej wiedzy technicznej, zgodnie z wymaganiami EASA 145.A.35(d) i powiązanego załącznika AMC.

Zawartość kursu:
Ogólne wprowadzenie
Zarys historyczny FTS
Zapoznanie się z FTS
Przegląd rozporządzenia FTS
Zapobieganie wybuchom FTS
Wymagania FTS dotyczące ciągłej zdatności do lotu
Dane dotyczące konserwacji FTS
Czynności konserwacyjne FTS i sprzęt bezpieczeństwa

Szkolenie zakończone jest TESTEM.Fill in the form

Language version*

Training stage*

Certificate*