Wróć
KURS
KURS
EWIS 4-6 (refresh)
Język
English
Price
120zł (25€)
Czas trwania
120min

Dla kogo:

Grupa docelowa 4: Personel wykonujący ogólne zadania obsługi technicznej oraz inspekcje nie wliczając w to obsługi elektrycznych połączeń przewodowych (wymiana LRU nie jest uznawana jako obsługa przewodów),

Grupa docelowa 5: Personel wykonujący inne prace inżynierskie lub planowanie zadań na eksploatowanym samolocie.

Grupa docelowa 6: Inny personel obsługi z obowiązkami w pobliżu samolotowego systemu połączeń elektrycznych.

Zgodnie z wymaganiami Part-145 szkolenie EWIS jest obowiązkowe.

Szkolenie odświeżające powinno być prowadzone dla każdej wyznaczonej grupy roboczej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od poprzedniego szkolenia.

Szkolenie to jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi szkolenia uzupełniającego w zakresie odpowiedniej wiedzy technicznej, zgodnie z wymaganiami EASA 145.A.35(d) i powiązanego załącznika AMC.

Szkolenie odświeżające dla każdej wyznaczonej grupy roboczej jest opisane w minimalnym programie szkolenia wstępnego EWIS - AMC 20-22.

Zawartość kursu:
OGÓLNE PRAKTYKI SYSTEMU POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
KONTROLA
KONSERWACJA
PRZEWODY

Fill in the form

Language version*

Training stage*

Certificate*