Wróć
KURS
KURS
EWIS 1-2 (refresh)
Język
English
Price
100zł (25€)
Czas trwania
120min

Dla kogo:

Grupa docelowa 1: Wykwalifikowany personel wykonujący konserwację systemów połączeń elektrycznych (EWIS)
Grupa docelowa 2: Wykwalifikowany personel wykonujący przeglądy konserwacyjne na systemach połączeń elektrycznych (EWIS). 

Zgodnie z wymaganiami Part-145 szkolenie EWIS jest obowiązkowe.

Szkolenie odświeżające powinno być prowadzone dla każdej wyznaczonej grupy roboczej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od poprzedniego szkolenia.

Szkolenie to jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi szkolenia uzupełniającego w zakresie odpowiedniej wiedzy technicznej, zgodnie z wymaganiami EASA 145.A.35(d) i powiązanego załącznika AMC.

Szkolenie odświeżające dla każdej wyznaczonej grupy roboczej jest opisane w minimalnym programie szkolenia wstępnego EWIS - AMC 20-22.

Zawartość kursu:

OGÓLNE PRAKTYKI SYSTEMU POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DOKUMENTACJA PRAKTYK OKABLOWANIA
KONTROLA
KONSERWACJA
PRZEWODY
URZĄDZENIA PODŁĄCZENIOWE
NAPRAWA URZĄDZEŃ PODŁĄCZONYCH

Fill in the form

Language version*

Training stage*

Certificate*