Wróć
KURS
KURS
EWIS 1-2 (initial)
Język
English
Price
200zł (50€)
Czas trwania
120min

Grupa docelowa 1: Wykwalifikowany personel wykonujący konserwację systemów połączeń elektrycznych (EWIS)
Grupa docelowa 2: Wykwalifikowany personel wykonujący przeglądy konserwacyjne na systemach połączeń elektrycznych (EWIS). 

Zgodnie z wymaganiami Part-145 szkolenie EWIS jest obowiązkowe.

Szkolenie wstępne należy przeprowadzić dla każdej wyznaczonej grupy roboczej.

Szkolenie podstawowe dla każdej wyznaczonej grupy roboczej jest opisane w minimalnym programie szkolenia wstępnego zgodnym z AMC 20-22.

Zawartość kursu:
OGÓLNE PRAKTYKI SYSTEMU POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DOKUMENTACJA PRAKTYK OKABLOWANIA
KONTROLA
KNSERWACJA
PRZEWODY
URZĄDZENIA PODŁĄCZENIOWE
NAPRAWA URZĄDZEŃ PODŁĄCZONYCH

Fill in the form

Language version*

Training stage*

Certificate*