01

TECHNICAL
DIRECTOR

Nuno Nunes
02

Kierownik Obsługi Liniowej

Grzegorz Karczmarczyk
03

Workshop Maintenance Manager/ Responsible NDT Level 3

Ewa Okrutniak
04

Base Maintenance Manager

Davor Graf
05

PART-145
QUALITY
MANAGER

Aleksandra Poloczek
06

Safety &
PART-147
QUALITY
MANAGER

Magdalena Krakowska 
07

SALES
& DEVELOPMENT
DIRECTOR

Janusz Perkowski
08

Training Manager
PART-145&PART-147

Mariusz Rejzerewicz