Wróć
KURS
KURS
Boeing B737-300/400/500 (CFM56)
Rodzaj kursu
B2
Practical
Czas trwania
Days 14
Język
angielski lub polski
Liczba Uczestników
6-15
Cena
On request

Szkolenie zawiera:

  • Ten kurs jest zgodny z EASA Part-66, Appendix  III
  • "Szkolenie na typ i standard egzaminacyjny” dla kategorii licencji B2.
  • Szkolenie szczegółowo opisuje zadania związane z bezpiecznymi przeglądami obsługowymi i rutynową pracą zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami właściwymi dla procedur organizacyjnych i właściwymi dla danego typu statku powietrznego. Uczestnik potrafi korzystać z całej literatury technicznej i dokumentacji lotniczej oraz umie posługiwać się specjalistycznym oprzyrządowaniem i sprzętem badawczym w celu demontażu i wymiany komponentów i modułów odpowiednich dla danego typu

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji statków powietrznych z silnikami turbinowymi.
Znajomość języka angielskiego i/lub polskiego kandydata jest na poziomie zapewniającym efektywną komunikację, czytanie i zrozumienie dokumentacji szkoleniowej oraz danych obsługowych wykorzystywanych podczas szkolenia praktycznego.
Kandydat powinien pomyślnie ukończyć odpowiednie szkolenie teoretyczne na typ statku powietrznego i silnika.

Dla kogo:

Personel techniczny związany z obsługą techniczną statku powietrznego lub czynnościami inżynieryjnymi.

Egzamin:

Ocena kompetencji uczestnika po szkoleniu praktycznym

Skontaktuj się z nami, jeśli masz dalsze pytania