Wróć
KURS
KURS
Aviation Legislation (General)
Język
English
Price
470zł (100€)
Czas trwania
120min

Dla kogo:
Wszyscy pracownicy obsługi technicznej powinni rozumieć ramy prawne wykonywanej pracy.

Szkolenie obejmuje:
- Rola Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Rola EASA, Rola Państw Członkowskich UE, Stosunki z innymi Organizacjami i Władzami Lotniczymi.
- Początkową i Ciągłą Zdatność do Lotu,
- PART-45
- PART-66 i PART-147

Szkolenie zawiera:
Wprowadzenie do lotnictwa
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Początkowa zdatność do lotu
Ciągła zdatność do lotu
PART-145
PART-66 i PART-147

Po pomyślnym zakończeniu generowany jest certyfikat ukończenia.

Szkolenie nie jest ekwiwalentem szkolenia z Modułu 10 Przepisy dotyczące lotnictwa (Wiedza Podstawowa).

Fill in the form

Language version*

Training stage*

Certificate*