ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2017

Zapytanie ofertowe nr   02/2017

w sprawie przedstawienia oferty na świadczenie usługi fizycznej ochrony Magazynu Cargo LS Technics  Sp. z o.o. w Nowym Terminalu Cargo, strefa „All Cargo”, MPL Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:

Świadczenie usługi fizycznej ochrony Magazynu Cargo LS Technics Sp. z o.o. w Nowym Terminalu Cargo, strefa All Cargo, MPL Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90

 Plan magazynu stanowi załącznik 1

 

Informujemy, że:

  1. zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2011 r. Nr 113 poz 759 z póź.zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
  2. postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.

 

1. Składający zapytanie ofertowe:

 LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Wirażowa 35

02-158 Warszawa

NIP: 645 100 21 39

Tel.: (32) 284 50 85

Fax:  (32) 284 50 85

E-mail: office@lst.aero

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

 Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi fizycznej ochrony Magazynu Cargo LS Technics Sp. z o.o., 24 godziny na dobę,       7 dni w tygodniu, w wymiarze – 1 osoba na zmianie.

 3. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:

 Świadczenie usługi całodobowej fizycznej ochrony obiektu – Magazynu Cargo LS Technics. Nadzór nad ładunkami składowanymi w magazynie oraz w strefie IPL. Prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie ochrony obiektu, mających na celu zapobieżenie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniu, dewastacji mienia, nieuprawnionemu dostępowi osób oraz zapewnienie nienaruszalności składowanych przesyłek. Prowadzenie kontroli dostępu osób oraz rejestru. Obsługa systemu telewizji przemysłowej CCTV.  Świadczenie usług  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz zgodnie z Instrukcją Ochrony Obiektu.

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

 01 maja 2017 roku

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

6 . Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 W sekretariacie Spółki, przy ul. Centralnej 5 w Ożarowicach, kod. 42-625 lub przesłanie faksem pod nr fax (32) 284 50 85 lub na adres e-mail: office@lst.aero, w terminie do dnia 31 marca do godz. 14:00.

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Jolanta Blachnik

Tel. 668-111-481, e-mail: j.blachnik@lst.aero

 

Załącznik:

1. Plan magazynu

2. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

3. Oświadczenie potencjalnego wykonawcy.