Zapytanie ofertowe nr 02/08/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/08/2018

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty na zakup subskrypcji na używanie wirtualnych produktów do ochrony poczty internetowej Barracuda Networks.
 1. Składający zapytanie ofertowe:
  LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  J. G. Benetta 2
  02-159 Warszawa
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
  W związku z koniecznością posiadania aktualizacji bezpieczeństwa i subskrypcji na używanie wirtualnych produktów do ochrony poczty internetowej Barracuda Networks uprzejmie proszę o przedstawienie oferty na kolejny roczny okres.
 1. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:
  Zestawienie urządzeń:
  1. Barracuda Networks Email Security Gateway V300 – jedna sztuka,
  2. Barracuda Networks Message Archiver Vx350 – jedna sztuka.
 1. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
  1 tydzień od dnia złożenia zamówienia.
 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe i oświadczenia potencjalnego wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
  Osobiście w sekretariacie Spółki na I piętrze budynku przy ul. Jamesa Gordona Benetta 2 w Warszawie z dopiskiem „Aktualizacje NGFW LST” lub przesłanie na adres mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00.
 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Seweryn Kotlewski,   tel. 609 001 550,  e-mail: s.kotlewski@lsas.aero

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z .o.o.

Załączniki:

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.