Zapytanie ofertowe nr 02/06/2018

Zapytanie ofertowe nr 02/06/2018

w sprawie przedstawienia oferty na Body Leasing programistów JAVA

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:

„Body Leasing programistów JAVA”
 

Informujemy, że:

  1. zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2011 r. Nr 113 poz 759 z póź.zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
  2. postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.

 

1. Składający zapytanie ofertowe:

 LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Wirażowa 35

02-158 Warszawa

NIP: 645 100 21 39

Tel.: (32) 284 50 85

Fax:  (32) 284 50 85

E-mail: office@lst.aero

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest body leasing 4 programistów.
Wyzwania dla zespołu:
• umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań,
• projektowanie rozwiązań w technologii JEE (Spring, Hibernate),
• testowanie rozwiązań.

 3. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:
Wymagania:
• bardzo dobra znajomość SPRING FRAMEWORK, HIBERNATE,
• bardzo dobra znajomość narzędzia Continuous Integration- JENKINS,
• bardzo dobra znajomość języka SQL,
• bardzo dobra znajomość HTML i CSS,
• bardzo dobra znajomość JavaScript,
• bardzo dobra znajomość systemu RED HAT z punktu widzenia programisty,
• umiejętność pracy w zespole,
• bardzo dobre znajomości komunikacyjne

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

11 (jedenaście) miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W ofercie proszę:

• określić koszt MD (Man Day),
• określić doświadczenie programistów,
• określić sposób płatności.

6 . Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki, przy ul. Wirażowej 35 w Warszawie, kod pocztowy 02-158 lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@lsas.aero z dopiskiem „LST – Developer Body Leasing”, w terminie nie później niż do dnia 29.06.2018 r. do godz. 15:00.

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Seweryn Kotlewski tel. 609 001 550, e-mail: s.kotlewski@lst.aero.

Załącznik:

1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.