Zapytanie ofertowe nr 02/05/2019

Zapytanie ofertowe nr 02/05/2019

w sprawie przedstawienia oferty na bibliotekę taśmową w standardzie LTO-8 z minimum 16 slotami na taśmy oraz 1 napędem LTO-8 wraz z serwerem i taśmami

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:

„Biblioteka taśmowa w standardzie LTO-8”
Informujemy, że:

  1. zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2011 r. Nr 113 poz 759 z póź.zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
  2. postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.

 

1. Składający zapytanie ofertowe:

 LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. J.G. Bennetta 2A

02-159 Warszawa

NIP: 645 100 21 39

Tel.: (32) 284 50 85

Fax:  (32) 284 50 85

E-mail: office@lst.aero

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

W związku z koniecznością rozbudowy infrastruktury serwerowej o urządzenia do bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych uprzejmie proszę o przedstawienie oferty na bibliotekę taśmową w standardzie LTO-8 z minimum 16 slotami na taśmy oraz 1 napędem LTO-8 wraz z serwerem, taśmami i usługą instalacji i konfiguracji.

 3. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:
Bibliotekę taśmową w standardzie LTO-8 o następujących minimalnych parametrach:
1. Obudowa przystosowana do montażu w szafie RACK o wysokości nie większej niż 4U wraz z szynami montażowymi,
2. Minimum 1 napęd LTO-8
3. Podłączenie za pośrednictwem kart SAS dostarczonych wraz z biblioteką i okablowaniem
4. Biblioteka powinna mieć minimum 16 slotów na taśmy wraz ze wszystkimi potrzebnymi licencjami
5. 16 taśm LTO-8, 1 taśma czyszcząca
6. Całe rozwiązanie musi pochodzić od jednego producenta lub mieć gwarancję kompatybilności wszystkich komponentów
7. Serwer zarządzający o parametrach minimum: CPU- 1 x Intel Xeon E3-1220v6, RAM- 8 GB, LAN 2x1GB, 1x10GB, 1GB IRMC, Hardware Raid 1
8. Rozwiązanie musi mieć autoryzowany serwis, który będzie pojedynczym punktem kontaktu dla całego rozwiązania.
9. Rozwiązanie musi integrować się z posiadanym przez klienta środowiskiem FUJITSU PRIMERGY RX

4. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

4 tygodnie od daty zamówienia.

5. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

6 . Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki, przy ul. J. G. Bennetta 2A w Warszawie, kod pocztowy 02-159 lub przesłanie na adres e-mail: w.ryczek@lst.aero z dopiskiem „Kopie zapasowe”, w terminie nie później niż do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12:00.

Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Seweryn Kotlewski tel. 609 001 550, e-mail: s.kotlewski@lst.aero.

Załącznik:

1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych.