ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017

Zapytanie ofertowe nr   01/2017

w sprawie przedstawienia oferty na remont główny silnika w ciągarce marki Mulag Comet 2  na lotnisku w Katowicach

 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:

Dokonanie naprawy głównej silnika DEUTZ BF4M1012E do ciągnika lotniskowego marki Mulag Comet2.

 

Informujemy, że:

  1. zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2011 r. Nr 113 poz 759 z póź.zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
  2. postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z o.o.

 

  1. Składający zapytanie ofertowe:

 LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Wirażowa 35

02-158 Warszawa

NIP: 645 100 21 39

Tel.: (32) 284 50 85

Fax:  (32) 284 50 85

E-mail: a.wozniak@lsas.aero

 

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont główny silnika DEUTZ BF4M1012E w ciągarce lotniskowej marki Mulag Comet2.

  1. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:

 wykonanie naprawy głównej silnika DEUTZ BF4M1012E

sposób wykonania naprawy

rodzaj użytych części

koszt naprawy

warunki płatności

warunki gwarancji

termin wykonania naprawy

sposób odbioru i dostarczenia silnika z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach

  1. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

Usługa wykonana do 30.04.2017 r.

  1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

 Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

6 . Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

W sekretariacie Spółki, przy ul. Centralnej 5 w Ożarowicach, kod. 42-625 lub przesłanie faksem pod nr fax (32) 284 50 85 lub na adres e-mail: office@lst.aero, w terminie do dnia 31.03.2017 do godz.12:00.

  1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Lucjan Gwóźdź tel. +48 792 958 019, e-mail: warsztat@lst.aero; oraz Damian Kurtok tel. +48 600 909 342, e-mail: d.kurtok@lst.aero

 

Załącznik:

  1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  2. Oświadczenie wykonawcy