Zapytanie ofertowe nr 01/10/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/08/2018

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty na rozbudowę środowiska serwerowego.
 1. Składający zapytanie ofertowe:
  LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  J. G. Bennetta 2
  02-159 Warszawa
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
  W związku z koniecznością rozbudowy infrastruktury serwerowej proszę o przedstawienie oferty na:
  – 2 sztuki serwerów do wirtualizacji Microsoft Hyper-V,
  – 2 sztuki przełączników sieciowych 10 GbE,
  – 3 sztuki serwerów plików,
  – 1 sztuka NAS.
 1. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:
  Serwer do wirtualizacji Microsoft Hyper-V o następujących minimalnych parametrach:
  1. Obudowa przystosowana do montażu w szafie RACK o wysokości nie większej niż 2U wraz z szynami montażowymi,
  2. Minimum 2 procesory INTEL 6C,
  3. Minimum 128 GB RAM,
  4. Minimum 2 x 1 GbE i 1 x 10 GbE,
  6. Dwa zasilacze,
  7. Wewnętrzna powierzchnia dyskowa o minimalnej pojemności RAW 120 GB
  8. Minimum 4 wolne kieszenie na dyski 3,5” wraz z ramkami,
  9. Minimum 2 zasilacze,
  10. Zgodność z iPMI Fujitsu,
  11. Gwarancja 3 letnia w czasem naprawy w trybie NBD (Next Business Day).
  Przełącznik sieciowy 10 GbE o następujących minimalnych parametrach:
  1. Minimum 12 portów RJ45 GbE,
  2. Minimum 2 porty tzw. stack,
  3. Zarządzanie za pomocą CLI,
  4. Gwarancja 2 letnia.
  Serwer plików o następujących minimalnych parametrach:
  1. Minimum 1 procesor 2C,
  2. Minimum 8 GB RAM,
  3. Minimum 2 x 1 GbE,
  4. Powierzchnia dyskowa na system o minimalnej pojemności RAW 120 GB
  5. Minimum 2 dyski 3,5” o pojemności minimalnej 4 TB,
  6. Gwarancja 1 letnia w czasem naprawy w trybie NBD (Next Business Day).
  Serwer NAS o następujących minimalnych parametrach:
  1. Obudowa przystosowana do montażu w szafie RACK o wysokości nie większej niż 4U wraz z szynami montażowymi,
  3. Minimum 2 x 10 GbE,
  4. Minimum 2 x 1 GbE,
  5. Wewnętrzna pamięć CACHE na dyskach SSD lub o podobnej wydajności,
  6. Minimum 6 dysków 3,5” o pojemności minimalnej 8 TB,
  7. Minimum 12 kieszeni na dyski 3,5” wraz z ramkami,
  8. Gwarancja 3 letnia w czasem naprawy w trybie NBD (Next Business Day).
  Instalacja i konfiguracja sprzętu zgodnie z wytycznymi zamawiającego
 1. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
  4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.
 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe i oświadczenia potencjalnego wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
  Osobiście w sekretariacie  Spółki na I piętrze budynku przy ul. J. G. Bennetta 2 w Warszawie z dopiskiem „Rozbudowa środowiska IT” lub przesłanie na adres mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 15.00.
 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Seweryn Kotlewski,   tel. 609 001 550,  e-mail: s.kotlewski@lsas.aero

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z .o.o.

Załączniki:

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.