Zapytanie ofertowe 03/08/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/08/2018

Zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty na rozbudowę środowiska serwerowego.
 1. Składający zapytanie ofertowe:
  LS Technics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  J. G. Bennetta 2
  02-159 Warszawa
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
  W związku z koniecznością rozbudowy infrastruktury serwerowej o urządzenia do bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych uprzejmie proszę o przedstawienie oferty na autoloader w standardzie LTO-8 z minimum 8 slotami na taśmy oraz 1 napędem LTO-8.
 1. Szczegółowy opis zapytania ofertowego:
  Autoloader taśmowy w standardzie LTO-8 o następujących minimalnych parametrach:
  1. Obudowa przystosowana do montażu w szafie RACK o wysokości nie większej niż 4U wraz z szynami montażowymi,
  2. Minimum 1 napęd LTO-8
  3. Podłączenie za pośrednictwem kart SAS
  4. 32 taśmy LTO-8, 1 taśma czyszczące
  5. Gwarancja 3 letnia w czasem naprawy w trybie NBD (Next Business Day)
  6. Serwer minimum: Procesor 1 x INTEL 6 CORE, 32 GB RAM, 1 NVMe 240GB, 6 kieszeni z ramkami HDD SAS/SATA 3,5”, 1 x 10 GbE, karta SAS, 2 PSU, szyny rack,
  7. Licencja Microsoft Windows Server 2016 Standard w licencji MOLP
 1. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
  4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.
 1. Sposób przygotowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  Zgodnie z formularzem odpowiedzi na zapytanie ofertowe i oświadczenia potencjalnego wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
  Osobiście w sekretariacie  Spółki na I piętrze budynku przy ul. J. G. Bennetta 2 w Warszawie z dopiskiem „Autoloader LST” lub przesłanie na adres mail: sekretariat@lsas.aero w terminie do dnia 31 sierpnia  2018 r. do godz. 15.00.
 1. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Seweryn Kotlewski,   tel. 609 001 550,  e-mail: s.kotlewski@lsas.aero

Informujemy, że:

 • zapytanie ofertowe nie jest zaproszeniem do składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), w związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty;
 • postępowanie w przedmiocie wyboru oferty może zostać zakończone w każdej chwili do dnia podpisania umowy bez podawania przyczyny, bez dokonania wyboru wykonawcy, zaś wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do LS Technics Sp. z .o.o.

Załączniki:

 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe.