Operacyjny kierownik zmiany ds. obsługi technicznej w organizacji obsługowej PART-145

Spółka ogłasza nabór na stanowisko Operacyjnego kierownika zmiany ds. obsługi technicznej w organizacji obsługowej PART-145

Miejsce pracy:

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

Wymagania:

Niekaralność (warunek koniecznyZnajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie (warunek konieczny)

 • Wykształcenie wyższe, (studia z zakresu techniki lotniczej i/lub zarzadzania lotnictwem i/lub eksploatacji statków powietrznych i/lub lotnictwo i kosmonautyka będą dodatkowym atutem)
 • Obsługa pakietu programów biurowych (w szczególności MS Outlook, MS Excel)
 • Wysoka dyspozycyjność (praca zmianowa, także w niedzielę i święta)
 • Doskonała znajomość zasad komunikowania się i zasad przygotowywania wypowiedzi pisemnych jak i ustnych
 • Umiejętność skupiania się na szczegółach i wyznaczania priorytetów
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B
 • Mile widziana znajomość zagadnień technicznych i mechanicznych (doświadczenie w branży lotniczej lub pokrewnej będzie dodatkowym atutem)

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie procesami na zmianie
 • Reprezentowanie interesów firmy w imieniu Dyrektora Technicznego
 • Prowadzenie korespondencji mailowej
 • Ścisła współpraca z klientami LST
 • Kontakt telefoniczny/pisemny z operatorami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – ich koordynacja i kontrola w zgodności z wewnętrznymi procedurami
 • Przygotowywanie i koordynowanie harmonogramów procesów produkcji oraz nadzoru operacyjnego i monitorowanie ich realizacji
 • Udział w zapewnieniu sprawności działania personelu technicznego
 • Ciągłe monitorowanie bieżącej sytuacji i podejmowanie natychmiastowych kroków naprawczych
 • Ustalanie priorytetów wykonywania zleconych prac
 • Ciągła, ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi LST (planowanie, engineering, logistyka)
 • Bieżące raportowanie przebiegu procesów produkcyjnych oraz problemów do kierowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności LST
 • Przygotowywanie raportów pisemnych
 • Dbanie o porządek i bezpieczeństwo pracy w stacji KTW
 • Dystrybucja dokumentów obsługowych
 • Kontrola kompletności i ogólnego porządku zapisów po-obsługowych (w formie papierowej i elektronicznej)
 • Wsparcie innych komórek organizacyjnych

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na pełen etat
 • Stabilność zatrudnienia
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Szkolenia i certyfikaty
 • Możliwość rozwoju w branży lotniczej
 • Przyjazną atmosferę pracy

 

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego) na adresy:

d.wojnarowski@lst.aero

l.konobrodzki@lst.aero

Dokumenty należy przesłać najpóźniej do:  30 kwietnia 2018

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.