Zarząd

Marcin Opaliński

Marcin Opaliński

Prezes Zarządu
  • Marcin Opaliński jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz specjalistyczne programy szkoleniowe dla menagerów sektora lotniczego organizowane przez IATA – Diploma in Aviation Studies.
  • Z branżą handlingową związany jest od 1995 roku. Od 2003 roku zajmował stanowiska związane z zarządzaniem wysokiego szczebla w LOT Ground Services Sp. z o.o., PLL LOT S.A., LOT Services Sp. z o.o. i LS Airport Services S.A. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu kluczowymi obszarami działalności związanej z obsługą naziemną oraz budowaniem struktur organizacyjnych działalności agenta handlingowego od podstaw.