Rada Nadzorcza

Tomasz Różniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Nikończuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

dr Jacek Jaroszyński

Sekretarz Rady Nadzorczej