Historia

Czerwiec 2014

 

Firma LS Technics Sp. z o.o. powstała poprzez nabycie w czerwcu 2014 roku 100% udziałów przez LS Airport Services SA w Spółce GTL LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.

 

Spółka została powołana na mocy porozumienia pomiędzy Polskimi Liniami Lotniczymi LOT SA a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA w ramach wydzielania ze struktur PLL LOT SA działalności obsługowej samolotów i pasażerów na lotniskach krajowych.

 

Akt notarialny sporządzono 21 listopada 1994 roku, a działalność operacyjną Spółka rozpoczęła 1 stycznia 1995 roku.

 

Nabycie 100% udziałów w Spółce przez LS Airport Services S.A. zapoczątkowało istotne zmiany, łącznie ze zmianą nazwy i siedziby Spółki. Obecnie Spółka jest włączona do grupy LS AS, który jest największym podmiotem świadczącym usługi obsługi naziemnej w Polsce.